Добрият пример. Ето защо да подаваме сигнали и да отстояваме правата си

Борбата, която водя с институциите по всякакви въпроси, засягащи правата ми, е голяма. Като гражданин на България аз имам своите права (и задължения, разбира се) и ги отстоявам винаги, когато е наложително. 

Всеки път, когато има някакъв проблем и аз предявявам претенции, се стремя да предложа и решение на проблема, с което да са доволни всички страни. Това са моят начин и моят модел. Да тръгна от частния случай, чрез него да назова проблем, за който да предложа решение, което да удовлетворява обществото, а не само мен. 

Последният мой сигнал за проблем и неговото решение достигна до Общината. От своя страна служителите в нея предприеха мерки, като назначиха специална група инспектори, които да следят за случаите, посочени от мен. 

И така, какъв бе проблемът? 

Проблемът е известен на всички, които са засегнати малко или много от зоните за платено паркиране в София – Синя и Зелена. В това число живеещи на място в централните области на града и работещи в тези зони. 

А именно: спиране/паркиране на автомобил/превозно средство извън клетките (паркоместата) в Синя и Зелена зона. 

Служителите на Столичната община са разчертали маркировка в Синя и Зелена зона, посочваща местата за паркиране, тъй наречените „клетки“. Разположението на клетките е съобразено със Закона за движение по пътищата и всички нужни разпоредби на Общината. С други думи: местата за разрешено паркиране са ясно разчертани, местата, забранени за паркиране (пред гаражи, около кръстовища и др.), са ясно очертани. 

Контрол упражняват служителите на Центъра за градска мобилност, познати на обикновените потребители като „жълтите жилетки“. Те обаче имат юрисдикция да налагат санкции (глоби, скоби, репатриране) само на паркирани в клетката автомобили, които не са заплатили за престоя си. 

В останалите случаи – паркиране извън клетките, по тротоарите и градинките, в двупосочните улички от едната страна и други подобни – жълтите жилетки не могат да вземат отношение. 

Поради това недобросъвестни граждани започнаха да паркират своите автомобили извън клетките за зона върху защрихованата маркировка – наречена в ЗДвП „коси успоредни линии“ – М15. Наредба номер 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка в член 34 описва М15 така:

 С пътната маркировка „Коси успоредни линии“ М15 се обозначават: площи, забранени за движение на пътни превозни средства. 

Това паркиране е известно на столичани и като: „ПАРКИРАНЕ НА ЪГЪЛ“. Обикновено маркировката М15 лежи върху 5-те метра, забранени за паркиране в кръстовища. Те са описани в Закона за движение по пътищата в член 98:

(1) Престоят и паркирането са забранени: 6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях.

С две думи дотук:

Недобросъвестни граждани паркират автомобилите си в зоните за почасово паркиране НА ЪГЪЛ, с което нарушават закона за движение по пътищата и избягват плащането на Синя или Зелена зона (и пречат и на пешеходците, и на водачите, и на всички). А жълтите жилетки не могат да ги санкционират, защото е извън правомощията им.

В моя случай един такъв недобросъвестен шофьор паркираше всекидневно луксозен автомобил AudiA7 всеки ден НА ЪГЪЛ в квартал „Лозенец“. В продължение на много време подавах сигнали до КАТ през мобилното приложение „Гражданите“. По никакъв начин това не повлия на действията на шофьора на автомобила. 

От бТВ забелязаха моята инициатива и поискаха да заснемат материал за наглия шофьор и сигналите, които подавам всеки ден в продължение на немалко време. Сигналите, които доказват неговото нарушение (снимката, придружена с описание, пълни лични данни на подаващия и подпис, отива като свидетелство за нарушението в КАТ).

Реших, че един частен случай не разрешава с нищо един голям проблем като паркирането НА ЪГЪЛ. Затова направихме репортажа с бТВ така, че чрез частния случай да се обхване и общият проблем. Репортажът имаше огромен ефект. Паяци (репатриращи автомобили) сновяха и вдигаха колите наред. Зоните се поизчистиха от спрели по този начин хитреци. 

От друга страна, добре описаният, заснет, илюстриран и онагледен случай, представен на Общината и Центъра за градска мобилност, доведе до решение от тяхна страна да сформират група от 10 инспектори, които ще имат разширените правомощия да санкционират точно така спрелите НА ЪГЪЛ шофьори. Звеното ще излиза всеки ден в конкретен район и ще действа според правомощията си.

И така, всичко това дотук описва добре защо е важно да подаваме сигнали и да отстояваме правата си. Първо, защото така сме в помощ и на обществото, и на институциите, които може да приоритизират и организират по-добре своята работа. Второ, защото това са наши права, гарантирани от законите, а всички граждани сме с равни права (и задължения).

Моят апел към всеки от вас е: отделете време, посочвайте, ако имате възможност, конкретно нарушение пред нужната институция, и винаги предлагайте евентуалното му решение. Може би именно вие знаете кое би било най-подходящо решение, като с това ще подпомогнете и екипа, който ще вземе отношение. 

Видео представяне на епизодите с репортажа:

Първи репортаж

Втори репортаж:

Print Friendly, PDF & Email
Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG