Запознайте се подробно с работата на РЕДАКТОРА

С какво точно се занимава един редактор и какво ще причини на творбата ми? Надали има автор, който не си е задавал този тревожен въпрос. Всеизвестно е, че редакторът е онзи идеен човек, който някак успява да се справи с повторенията и да отстрани най-разнообразни грешки в текста. Това обаче далеч не изчерпва неговите задачи. Всъщност основната цел е авторът да получи помощ и подкрепа, за да подобри ръкописа си.

редакторски услуги цени

Важно е още в началото да кажем, че всеки издателски проект (художествената проза, поезията, нехудожествената литература и др.) се нуждае от редакция. Тази стъпка от подготовката на книгата е проява на уважение към читателя – като автор следва да се погрижите той да получи възможно най-качествен текст. Ето какво може да ви предложи редакторът за постигането на тази цел:

Да ви помогне да развиете писателския си проект. Ролята на редактора е да бъде ваш помощник, а не съдник. Веднага щом се запознае с ръкописа ви, той ще ви сподели визията си за него и ще инициира вдъхновяващо обсъждане какво предстои да осъществите заедно.

Да предложи свеж и обективен поглед към ръкописа ви. Гледната точка на професионалния редактор се различава от тази на читателите любители. Неговата задача е да забелязва проблеми, които нерядко се изплъзват от окото на останалите хора, но несъмнено понижават въздействието на творбата ви.

Да посочи недостатъците на текста и да ви помогне да ги отстраните. Редакторът не се свени да изкаже мнението си, така че от него следва да се очакват похвали, но и критики. Много важно е критиките да са аргументирани (най-добре от гледна точка на читателите, за които е предназначена книгата). Освен аргументи, от редактора се очаква да даде и конкретни предложения за промени.

Да ви подскаже възможности да подобрите текста си. Отделно от борбата с недостатъците, често се случва на редактора да му хрумне идея за допълване и/или разместване отново с цел подобряване на посланието, композицията, стила. Във ваши ръце остава да прецените дали да я разработите, или не.

Да се справи с различни проблеми и ситуации от всякакъв характер. От една страна, той ще ви подкрепи, ако изпаднете в творческа дупка. Ще се погрижи също така за относителното спазване на уговорени срокове и за разрешаването на технически проблеми. Ще ви е полезен и ако имате нужда от препоръка относно други специалисти, с които да работите по проекта си – коректор, художник, дизайнер, PR, печатница, разпространител и т.н.

Да ви спести време. Работата с текстове е всекидневие за редактора, затова той ще се справи много по-бързо и по-лесно с всякакви езикови и структурни казуси, свързани с вашия текст. Освен това той може да ви предпази от опасността част от усилията ви (творчески или организационни) да отидат на вятъра или да не доведат до задоволителен резултат.

Да придаде професионален вид на ръкописа ви. Редакторът използва тайнствени опции на Word от рода на: Insert Symbol, Insert Page Break, Insert Footnote. Това е много важно, защото, след като ръкописът е готов, той не се отпечатва от Word-файл, а се обработва в програма за дизайн на книги. Професионалното оформяне на Word-файла гарантира, че няма да възникнат проблеми при странирането.

редакторски услуги цени

Да ви помогне с писането на анотация. За читателите текстът на задната корица на книгата ви е един от първите източници на информация относно творбата. Ето защо е важно той да е едновременно достоверен и привлекателен. Като допълнителна услуга, отделно от работата по ръкописа, редакторът може да напише анотация. Ако все пак предпочитате да действате сам/а, той ще е насреща да даде обратна връзка дали сте се справили успешно.

Да съпостави вашата книга и сходни заглавия и автори. Разбира се, целта не е да се оценява кой е по-добър, а да мислите в посока как произведението ви да е конкурентоспособно спрямо подобни книги. Понякога редакторът може да ви алармира, че дадена идея е прекалено сходна с тази на друга публикувана вече творба и че това би могло да подразни читателите. В други случаи редакторът може да ви препоръча като вдъхновение определена книга. Не на последно място, съпоставките са полезни при създаването на анотация или на други рекламни текстове, защото ориентират читателите какво да очакват.

Да ви помогне в (пре)структурирането на книгата. Редакторът е подходящ съветник, що се отнася до разделянето на глави и части, обособяването на поетически цикли, извеждането на цитати и съвети в отделни карета. В зависимост от предпочитанията и нуждите ви, той следва или да обсъди с вас цялостния ви замисъл, или сам да предложи нова концепция.

Да открие неясноти и да ви подтикне да ги изясните. При работата с професионален редактор е неизбежно да се стигне до изясняване на елементи от ръкописа. Защо героят реагира така? Как героинята се озовава там? Какво искате да кажете с тези две изречения? Неяснотите понякога са във връзка и с по-големи пропуски в сюжета, а редакторът не би си позволил да замълчи за това. Освен всичко, той е и читател, така че, ако нещо го смущава, препоръчително е да се вслушате в думите му и да отстраните неяснотата. Така ще си спестите риска някои от читателите ви също да не разберат какво сте имали предвид.

Да провери фактите и да коригира недостоверни твърдения и несъответствия. Редакторът следи зорко за всякакви грешки: от различни имена на един и същ герой до разминавания в биографиите и сюжетните противоречия. Ако някой от персонажите ви става от дивана, след като два абзаца по-нагоре е седнал на трикрако столче, няма начин да не получите забележка за това.

Да отстрани логически грешки/алогизми. Тъй като не съществуват хора, които знаят абсолютно всичко, фактологически грешки винаги са възможни. Ето защо една от задачите на редактора е да проверява. Ако в книгата се твърди, че Екваториална Гвинея се намира в Океания, той следва да поправи това и да ви обърне внимание, че е станало объркване и навярно имате предвид или държавата Папуа Нова Гвинея, или континента Африка.

Да открие и сигнализира за липсата на последователност както в стила на писане, така и в поведението и речта на героите. Ако на едни места пишете с прости кратки изречения, а на други изпадате в многословие, редакторът ще предложи начини да разрешите този проблем. Сред основните му задачи е да направи текста по-динамичен и интересен чрез редуване на къси и дълги изречения и абзаци, както и чрез употреба на повече деятелен, отколкото страдателен залог. Той ще си позволява да ви алармира, че понякога се изказвате прекалено „завъртяно“ и сложно или пък, ако му направи впечатление, че се увличате, употребявайки или схематични, или прекалено кратки изречения. (Прочетете пак последното изречение и ще разберете какво имаме предвид.)

Да отстрани повторения. Както в рамките на изречението и абзаца, така и в различните глави. Повторенията могат да са както лексикални, така и смислови, така че редакторът ще следи дали някъде не е допусната натрапчива употреба на еднакви конструкции или послания.

редакторски услуги цени

Да отстрани граматически, пунктуационни, правописни и механични грешки. Като разменени букви, излишни интервали, неправилно изписани кавички, тирета и дефиси – опитът обаче сочи, че дори след многократното изчитане от редактор и автор е възможно да се прокраднат грешки. Затова е строго препоръчително друг специалист – професионален коректор – да изчете първо готовия Word-файл, а след това и пидиефа, който ще потегли към печатницата.

Накратко можем да обобщим, че задачата на редактора е да помогне текстът ви да стане като цяло по-ясен и по-четивен. При това той ще се постарае да превърнете ръкописа в най-добрия възможен книжен продукт.

Автори: П. В. Димитрова, Л. Шумкова

Print Friendly, PDF & Email
Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG