Критически прочит

Често се случва да имате готов текст, но да не знаете какво да правите с него. Не сте сигурни накъде да поемете или към кого да се обърнете. Смятате, че творбата Ви е добра и трябва да обсъдите със специалист какво да бъде нейното развитие.

Критическият прочит е полезна и нужна услуга точно за Вас в точно този момент.

След като прочета Вашия текст, ще напиша рецензия от няколко страници. В нея ще се съдържа цялостна информация за Вашата творба с всички насоки към нея.

Ще разберете:

  • На какво ниво е текстът Ви и има ли нужда от допълнителна работа с него от Ваша страна;
  • Има ли завършени драматургически връзки, добри сюжет и фабула, история;
  • Готов ли е текстът за предаване на редактор/коректор;
  • Какво следва след това.

Много често издателствата нямат ресурси и време да прочетат Вашия ръкопис. Силно вероятно е да имате отлични шансове, защото пишете добре, имате уникален стил и много оригинални идеи, но сте непознато за литературния живот в България име.

Трябва някой да Ви даде първоначална оценка, насока, препоръка, а защо не и контакти?

За повече информация –

ПИШЕТЕ МИ:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email