Работа с текста

editorРедактирането на текстове се определя като вид дейност, чрез която се извършват промени в текста. Това са редакторски услуги.

редакторски услуги цени

Тези промени обаче не могат да имат самоцелен характер (промяна заради самата промяна, както погрешно се разбира редактирането в повечето случаи). Тези промени трябва да са мотивирани от необходимостта текстът от необразцов (в различна степен според дадения стил и жанр) да се превърне в образцов. Иначе казано текстът трябва да бъде максимално усъвършенстван. Текстът има нужда от редакторски услуги.

Запознайте се подробно с работата на РЕДАКТОРА

С други думи редактирането (или редакторски услуги) означава преработка на текста (цялостна или частична) с цел да се повиши неговата комуникативност. Текстът трябва да може да осъществи в най-висока степен своята комуникативна функция.

За да се усъвършенства един текст, могат да се прилагат комбинирано или поотделно следните видове редакторски услуги:

  • плеонастична редакция – редактиране чрез прибавяне;
  • брахилогична редакция – редактиране чрез съкращаване;
  • тропова редакция – редактиране чрез заместване;
  • еналагична редакция – редактиране чрез разместване.

В резултат на различни видове редакции  и редакторски услуги ние усъвършенстваме нашия текст (разказ, роман, новела и др.).

Запознайте се подробно с работата на КОРЕКТОРА

Един усъвършенстван текст ще достави много по-голямо удоволствие, отколкото текст, нахвърлян чрез поток на мисълта. Понякога авторите са твърде концентрирани да мислят своите сюжети и фабули. Да създават герои с множество различни характери. Така те не успяват да видят главното, цялостното, което необремененото око на редактора, извършващ редакторски услуги, ще улови и ще поправи.

Един от законите на джунглата […] гласи: „Редакторът винаги има право“. Оттук следва логично, че нито един писател не се вслушва в съветите на редактора си — защото всички ние сме грешници и никога няма да достигнем съвършенството на един редактор. Или казано с други думи: писането е човешко, редактирането — божествено. — Стивън Кинг

Няма автор, който да не е положил усилия, преди да седне пред белия лист. Не вярвайте в истории за безкраен талант без никаква подготовка. Зад всеки автор стои поне един редактор, ако ли не и цяла дузина. Изберете си редактор и му се доверете — Васил Койнарев

ПИШЕТЕ МИ:

    Print Friendly, PDF & Email
    Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG