Тематично и смислово изграждане на текста

Тематично-смисловото изграждане на текста включва:
  1. Определяне на темата, т.е. макротемата, подтемите и микротемите; установяване на актуализираните ментални схеми (фреймове), обособяването им и разпределянето и развитието им в тематичната структура на текста.

 

  1. Установяване съответствие по реда:

 

  • макротема – макротекст;
  • подтема – тематичен блок (ансамбъл);
  • микротема – микротекст.

ПИШЕТЕ МИ:

  Print Friendly, PDF & Email
  Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG