Васил Койнарев участва в Национална кръгла маса „Езикова агресия и общество“

Само преди няколко дни в Софийския университет се проведе Национална кръгла маса „Езикова агресия и общество“, където Uspelite.bg бяха представени от отговорния редактор Васил Койнарев с темата: „Нараства ли езиковата агресия в медиите“.

Събитието се осъществи в рамките на оперативната работа по проект „Езикова агресия и общество“ № ДН 10/7, финансиран от Министерството на образованието и науката, в който Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е базова организация.

Научният форум бе открит в Заседателна зала 1 в Ректората от ръководителя на проекта доц. Надежда Сталянова от Катедра „Български език“ към Факултета по славянски филологии на СУ. 

Тя поздрави участниците в него и заяви, че кръглата маса е резултат от работата на екипа по проекта, като подчерта, че темата е събрала на едно място представители на три университета – Софийския университет, Бургаския университет и Масариковия университет (Чехия). 

Във форума участие взеха не само преподаватели и учители, а и представители на различни професии – психолози, духовници, журналисти, учители от седем училища, PR и HR-специалисти, студенти от специалностите „Българска филология“ и „Журналистика“ в Софийския университет.

Доц. Сталянова открои тематиките на Националната кръгла маса: „Практическата работа и споделянето на опит ще бъдат ценни най-вече за това как назоваваме и как реагираме на вербалната агресия между хората, с които работим, вербалната агресия, насочена към нас, конкретно или към нас абстрактно в интернет-пространството, как развиваме своята професионална чувствителност към нейните прояви и има ли начини, по които да се справим с нея“. 

Тя допълни, че изказванията ще бъдат публикувани в списание „Българска реч“ и изрази твърдото си убеждение, че това, което се говори на форума, е много важно и в обществен интерес и трябва да достигне до по-широк кръг хора.

Темата на отговорния редактор на Uspelite.bg Васил Койнарев – „Нараства ли езиковата агресия в медиите“, очерта тенденцията в езика на медиите у нас в последните години, която дори без специални изследвания, проличава, че нараства.

Наред с това Васил Койнарев направи и някои уточнения, които са интересни от гледна точка на изследователите и задават нови посоки, а именно, че голяма част от младите журналисти не са езиково подготвени за своята работа и дори не осъзнават, че създават по-агресивни материали. 

Обикновено изследователите измерват агресивния език, като отчитат, че медиите нарочно и целесъобразно го създават и налагат като тяхна стратегия. Но не отчитат слабата езикова подготовка на доста от младите журналисти, които не използват професионално езика като свой инструмент, а просто създават материалите си в стилистиката на медията, в която работят, с лексиката на редакцията.

Print Friendly, PDF & Email
Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG