ПОЛУФАБРИКАТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ТЯХ

ПОЛУФАБРИКАТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ТЯХ

Много въпроси има около издаването на една книга. Затова с радост помествам текста по-долу от Площад Славейков на тази тема – добрите правила за издаване на книга.  Така по-ясно човек би откроил работата на редактора и на коректора. Услуги, които предлагам и аз. […] Издателите са наясно с тези правила, но може би трябва да ги…

Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG