Бъди промяната, която искаш да видиш в България

Бъди промяната, която искаш да видиш в България

Оригиналната мисъл е Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите в света и я приписват на Махатма Ганди. Използвам този вариант, който виждате в заглавието, защото преди всичко мен ме боли за България. Вярно, България е част от света, а ние трябва да тръгваме от общото към частното, а не обратно. И все пак…

Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG