Тематично и смислово изграждане на текста

Тематично-смисловото изграждане на текста включва:
    1. Определяне на темата, т.е. макротемата, подтемите и микротемите; установяване на актуализираните ментални схеми (фреймове), обособяването им и разпределянето и развитието им в тематичната структура на текста.

 

    1. Установяване съответствие по реда:

 

    • макротема – макротекст;
    • подтема – тематичен блок (ансамбъл);
    • микротема – микротекст.

ПИШЕТЕ МИ:

Print Friendly, PDF & Email