Архитектонично изграждане на текста

Архитектоничното изграждане на текста включва идентифициране на наличие/ липса на абзаци, брой на абзаците, съответствие на композиционната и смисловата структура и други.

ПИШЕТЕ МИ:

 

Print Friendly, PDF & Email